Licht, kleur, de hersenen en trauma's

Een trauma wordt gezien als een korte, intense en schokkende gebeurtenis waaraan iemand is blootgesteld. De lichamelijke reactie erop is de bekende ‘vlucht, vecht of bevries impuls’.
Emotioneel gaat dat samen met gevoelens van machteloosheid, angst en onveiligheid.
Een trauma kan ook een lichamelijke verwonding zijn, door bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk.

De gevolgen zijn voor iedereen anders. De ene persoon zal alle situaties die maar doen denken aan het trauma vermijden, een ander wordt juist overal door uitgedaagd en laat zich heel snel (over)prikkelen, alsof het steeds opnieuw opzoeken en beleven van het trauma de verwerking ervan zou helpen.

Waar Peter Mandel in zijn jarenlange onderzoek met Kirlianfotografie op stuitte, was dat hij bij heel veel mensen zag dat de uitstraling van de vingers op de kirlianfoto, links en rechts niet hetzelfde was. De vingers ware donkerder of lichter, of ze verschilden in grootte.

Hij kwam in aanraking met het onderzoek van Prof. Teicher en zijn team. Zij hebben kunnen bewijzen dat conditioneringen uit de kindertijd zoals slaan, misbruik, psychologische druk, etc. veranderingen in de hersenen veroorzaken. Met name de hersenbalk, het corpus callosum, is hierbij betrokken.
Andere onderzoekers (Douglas Health University en the McGill University) hebben aangetoond dat mensen die als kind zijn misbruikt en verwaarloosd een verminderd volume van witte materie hebben in verschillende gebieden van de hersenen. Witte materie bestaat uit myeline axonen.
Het volume en de structuur van witte materie hangt samen met iemands capaciteit om te leren, ook om te leren van en om te gaan met gevoelens en emoties.

Volgens Peter Mandel kunnen wij mensen niets 'vergeten', dwz. alles wordt ergens in het lichaam geregistreerd en vastgelegd. Daarom kunnen die opgeslagen trauma’s en herinneringen als conflicten een leven lang in allerlei vormen weer naar boven komen.

Aan veel van de conditioneringen en trauma's die in de hele vroege jeugd (voor het zesde levensjaar) zijn ontstaan bestaan geen feitelijke herinneringen. Er is hooguit een onplezierig gevoel bij een 'herinnering' eraan (dwz. Er is geen feitelijke herinnering maar in een identieke situatie komt een onplezierig gevoel op, zoals buikpijn, misselijkheid).
Signalen zijn echter: pijn, onpasselijkheid, functiestoringen van organen of emotioneel uit balans zijn. Een gemeenschappelijk kenmerk zijn de zogenaamde ‘emotionele patronen’. Zij zijn mogelijk een heel leven lang actief.

Voorbeelden van gevolgen van trauma's:
– onbestemd verdriet
– concentratie problemen
– slaapproblemen, tot aan nachtmerries aan toe
– buikpijn, hoofdpijn, zonder dat er een medische oorzaak te vinden is
– over-alertheid, voortdurend op je hoede zijn

De emotionele patronen kunnen lang niet altijd verbaal worden opgelost. Kleurenpunctuurbehandelingen gaan om de ‘ratio’ heen. We noemen dit tegenwoordig ‘non-verbale therapie’.

Wat kun je doen voor je cliënten?

  1. In mijn twee vorige blogs heb ik beschreven hoe Coördinatie 1 en/of 2 de hersenenstructuren beter met elkaar laten communiceren. Dat is voor trauma heling ook nodig.
  2. Heb je een lichtset? Binnen de kleurenpunctuur zijn er veel behandelingen om het evenwicht tussen de linker- en rechter hersenhelft te herstellen. Een heel doeltreffend punt is GV 26, op het stukje huid net boven de bovenlip en onder de neus. We geven het geel en als je geen lichtset heb: masseer het of leer je cliënten dit te masseren.
  3. Het links-rechts uit balans zijn kan ook hersteld worden door te luisteren naar de CD serie: Conflictoplossing. Vooral als je cliënt voelt dat hij/zij vastgelopen is met de problematiek.
  4. Mediteren op de hart-energie. Het hart is in het lichaam de plaats voor het juiste evenwicht. Dit in de zin van een kalme, ontspannen helderheid die tegelijkertijd liefdevol is. Liefdevol naar de mensen en dingen om je heen, en liefdevol naar jezelf. Begrippen als vergeving, oordeelloosheid en acceptatie horen hierbij en iets moois en goeds doen ('vanuit het hart') zonder verwachtingen, zonder er een ruilhandel van te maken omdat je iets doet in de verwachting dat er iets voor terugkomt. De belastende invloed van traumatische gebeurtenissen verdwijnt hiermee, omdat het gevoel van machteloosheid in dit liefdevolle aanwezig-zijn oplost.
  5. Als ondersteuning hiervoor kan de zone van de vreugde worden ingezet. Breng de Wilde-kruidenolie aan op de binnenkant van de polsen. Je kunt deze zone ook instralen met oranje. Elke ochtend en elke avond. Neerslachtige gevoelens verdwijnen en de zon gaat weer schijnen: je brengt licht en warmte op de Pericardium meridaan (= beschermer van het hart). Ook heel goed bij slaapproblemen en burn-out.
  6. Mijn collega Manohar Croke is psychotherapeute en heeft een prachtig boek geschreven over haar jarenlange ervaring met het werken met kleurenpunctuur op trauma's. Hoe ze het heeft gedaan en welke behandelingen ze heeft gebruikt, staat allemaal beschreven in haar boek: Energy Psychology using light and color
  7. Er valt nog veel meer te vertellen over het behandelen van trauma's met kleur en licht. Veel staat in mijn blogs beschreven en je kunt daar nog eens terugkijken wat voor jou in je praktijk van toepassing is. Ook in mijn boek De verborgen kracht van licht en kleur. besteed ik er veel aandacht aan.
    Want: met deze zachte, helende impulsen van kleur en licht zijn al heel veel mensen geholpen. Hun klachten losten als vanzelf op, er viel een last van hen af en ze voelden zich letterlijk lichter en vrijer.

Overweeg je de opleiding Kleurenpunctuur voor Therapeuten te gaan doen? Wacht niet te lang met beslissen want er zijn nog maar een paar plaatsen open. De eerste module is op za/zo 13/14 oktober.
De Studiegids kun je hier downloaden of meld je aan voor een intake gesprek.

Verder in de Agenda de data voor het najaar.

©2018 Praveeta Timmerman - Instituut voor Kleurenpunctuur

Datum publicatie: Sep 7, 2018

Licht, kleur, de hersenen en trauma's