Privacy beleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Instituut voor Kleurenpunctuur (IvK)
Nieuwenhoven 23
1761 HV Anna Paulowna
Tel: +31(0)6 205 362 75
e-mail: info@kleurenpunctuur.nl
Website: www.kleurenpunctuur.nl
Inschrijfnummer KvK: 33276534
BTW id-nummer: NL001294923B25

2. Nieuwsbrief

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, zich hebt aangemeld voor een workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

3. E-mailadres

 1. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
 2. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

4. Postadres

Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) alleen voor het verzenden van uw bestellingen.

Bij de betaling in de www.kleurenpunctuur.nl webwinkel wordt u voor de transactie altijd doorverwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Uw betaalgegevens (Paypal login of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook niet door www.kleurenpunctuur.nl opgeslagen. Door het gebruik van de betaalmogelijkheid geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de Payment Provider.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt IvK gebruik van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de E- mail Service Provider. Indien u wilt weten via welke opt-in uw gegevens bij ons terecht zijn gekomen kunt u met ons contact op nemen via info@kleurenpunctuur.nl Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn, indien dit wettelijk gezien is vereist, bewerkersovereenkomsten van toepassing.


De website www.kleurenpunctuur.nl bevat links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met persoons- gegevens. IvK is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden.

5. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer uitsluitend indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven in relatie tot de door u met ons gesloten overeenkomst en de uitvoering ervan.
Mochten wij u willen informeren over uw bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over uw workshop of training, dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Het is nooit verplicht om het nummer in te vullen.

6. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  1. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Voor de belastingdienst is dat een verplichte wettelijke bewaartermijn van 7 jaar en voor de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) 20 jaar.

7. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere personen en/of organisaties.

8. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 1. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 2. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

9. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

 1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding: versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication.
 2. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 3. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 4. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 5. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie of uw persoonlijke gegevens wilt verbeteren kunt u contact met ons opnemen via info@kleurenpunctuur.nl

11. Contact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, dan kunt u telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Instituut voor Kleurenpunctuur
Praveeta Timmerman
Nieuwenhoven 23
1761 HV Anna Paulowna
Tel: +31(0)6 205 362 75 
info@kleurenpunctuur.nl
www.kleurenpunctuur.nl

 

Klik hier om deze privacyverklaring te downloaden als PDF bestand

contact.jpg