Kleur en licht als het toverstafje van de tandenfee

kleurenpunctuurWat heeft het gebit met de duim te maken? In mijn serie over de vingertoppen is nu de duim aan de beurt.

Zoals je op het plaatje ziet, staan er allemaal cijfertjes in de twee ovalen links en rechts. Die cijfertjes zijn de nummers van de tanden en kiezen, van in totaal de vier kwadranten van de kaak.
Nrs. 1 zijn de voortanden en nrs. 8 zijn de verstandskiezen.

Waarom zijn de tanden en kiezen daar geprojecteerd? In de duim zit o.a. de meridiaan van het lymfesysteem volgens Dr. Voll. De holtes van het hoofd: bij-, voorhoofds-, en kaakholtes, zijn bijzonder belangrijk voor het lymfesysteem. Er loopt vanuit de kaakholtes een fijnmazige zenuw- en lymfeverbinding naar elke tand en kies en vandaar het verband met het gebit.

Deze verbinding loopt via de tandwortels in de kaak zelf en is niet zomaar zichtbaar aan de buitenkant van de tanden zelf. Maar: net zoals een boom boven de grond zo krachtig en sterk is als het wortelstelsel onder de grond, zo werkt het ook bij de tanden en kiezen.

Eerst iets over de tanden en kiezen zelf.
Tandglazuur is het hardste weefsel in het lichaam en bovendien één van de hardste materialen in de natuur. Bijna zo hard als diamant zelfs. Het bestaat voor het grootste deel uit een mineraal dat hydroxyapatiet heet (een soort calciumfosfaat) en het is gerangschikt in een complexe kristallijne structuur. Let even op het woord kristallijn hier…

Ik maak even een uitstapje naar een stuk tekst van Peter Mandel over kristallen. Als je met edelstenen en kristallen werkt herken je dit vast.

‘De fascinatie voor de kristallijne structuur
Altijd al, zolang er mensen zijn, was bekend dat stenen – edelstenen en kristallen – helende krachten bezitten. Alle mensen raken gefascineerd door de kleuren, vormen en structuren en men vraagt zich af welke krachten van een hogere orde hier aan ten grondslag liggen….

Wat er eigenlijk met ons gebeurt, kunnen we rationeel niet verklaren.
Volgens de overlevering zijn edelstenen en kristallen levende wezens, net als planten, dieren en wij mensen dat zijn. Alles wat leeft draagt de goddelijke geest in zich en heeft een ziel. Beide komen tot uiting via de bijzondere structuur van de materie. Zodoende is het samenkomen van geest, ziel en lichaam – of van informatie, energie en materie – de basis van alles wat leeft’.

En zo is het ook met onze tanden en kiezen, die de informatie van ons hele leven met zich mee dragen. Alles wat we hebben meegemaakt, zit als informatie opgeslagen in de kristallijne structuur van het tandglazuur en als we dat zouden weten te ontleden, ziet het eruit als jaarringen in een boom.

Wat het gebit betreft hebben we te maken met twee zaken:
– het zichtbare: de staat van de kiezen en tanden, de gaatjes, vullingen, kronen en al het werk dat de tandarts voor je gebit heeft gedaan.
– het onzichtbare: de wortels in de kaak en de verbindingen met het lymfestelsel.

Vaak spelen die twee zaken allebei een rol. Je kent zelf uit eigen ervaring of uit verhalen van cliënten, dat er eerst een gaatje was, er kwam een vulling en jaren later moest er ineens een zenuwbehandeling volgen.

Vaak ook zijn die twee zaken niet met elkaar verbonden, althans niet zo direct ervaarbaar.
Dan speelt er mee dat het onzichtbare deel elders in het lichaam tot uiting komt. De lymfeverbindingen via de lymfevaten zijn van invloed op het functioneren van organen en andere  lichaamssystemen. Deze invloeden van de wortels van tanden en kiezen en wisselwerking met organen is uitgebreid in kaart gebracht via de vijf elementenleer. Hier kom ik in een volgende nieuwsbrief op terug.

Nu eerst: hoe kun je kleur en licht als het toverstafje van de tandenfee inzetten?

  1. kleurenpunctuur Zorg voor gezond tandvlees. Heb je zwakke plekken: zet er rood licht op. Je mag bij cliënten niet in de mond met je lichtpen (en bij jezelf is dat ook niet zo handig!). Je kunt die plek behandelen aan de buitenkant, dus op de wang of boven- resp. onder de lippen.
  2. Eerder vertelde ik al dat de kaakholtes verbonden zijn met alle tanden en kiezen. Ook deze punten kun je het best met rood instralen. Ze liggen net onder het jukbeen, recht onder de pupil. Als je verkouden bent, neem dan groen zolang je verkoudheid duurt.
  3. In mijn vorige nieuwsbrief beschreef ik punt Dikke darm 4 bij tip 5. Dit punt is ook een goed punt voor de holtes en alles wat met het hoofd en daarmee met het gebit te maken heeft.
  4. Boven op het hoofd ligt acupunctuurpunt GV 20. Breng drie weken lang elke avond een klein beetje Wilde-kruidenolie Relax aan op dat punt. Heb je een lichtset, geef dan ook 20 sec blauw op dat punt. Lees in het boek ‘De verborgen kracht van licht en kleur pagina 75 en 76 eens door want daar staat een tekst die dieper ingaat op het verband tussen lymfesysteem en zenuwstelsel, jeugdtrauma’s en de gevolgen ervan op latere leeftijd, juist voor klachten van de mond en het gebit.
  5. Bij kaakspanning en tandenknarsen s' nachts (ook bij kinderen): neem een punt voor het oor, in het holletje van het kaakgewricht: voel de pijnlijkste kant en geef die violet en de andere kant geel.
  6. Om de gehele lymfestroom van het hoofd op gang te helpen: geef 30 sec. geel op de duim top zelf, eerst links en daarna rechts.

Voor nu: blijf gezond en geniet van de zomerzon!

Praveeta

©2022 Praveeta Timmerman - Instituut voor Kleurenpunctuur

Kleur en licht als het toverstafje van de tandenfee