Ellebogen flexibeler met kleur en licht

Karel had ernstig zijn elleboog gestoten en het bleef maar pijn doen. Zijn vrouw had hem naar mij doorgestuurd, want had ze tegen hem gezegd: 'Die kleurtjes en dat licht, dat doet wonderen!'

Zelf twijfelde hij aan de werking van kleurenpunctuur en 'het zou vanzelf wel weer overgaan'.

Toch had hij zelf de afspraak gemaakt en ik zag aan zijn gezicht dat het best wel pijnlijk was, die elleboog.

Wat was er aan de hand?
De punt van de elleboog was gezwollen maar zag niet rood en was niet warm (wel pijnlijk dus). En er was geen open wond. Maar het duurde hem allemaal te lang. In zijn werk als automonteur had hij wel graag een flexibele elleboog.

Volgens Peter Mandel is de elleboog het Tweede grote symboolgewricht.
De elleboog staat niet alleen, maar heeft direct te maken met werking en functie van schouders en schouderbladen (het eerste grote symboolgewricht) en ook met de polsen, het volgende station op de arm.

Binnenkant van de elleboog
Aan de binnenkant loopt de longmeridiaan en vaak heeft een klacht daar, en dan meestal huiduitslag of eczeem, te maken met de longenergie. Symbolisch is dat dan de emotie die bij de longen hoort: verdriet en in het verdriet ontstaat het gevoel van 'vleugellam zijn'. Of het verdriet ontstaat door permanente gevoelens van iets niet krijgen (van het leven) of 'er wordt iets weggenomen'. In sommige gevallen gaan mensen ook steeds zuchten en voelen zich ondergeschikt aan anderen.
Karel had hier duidelijk geen last van en eigenlijk eerder het tegenovergestelde

Buitenkant
De buiten/achterkant staat voor de naar buiten gerichte vleugels en daarmee kan heel hoog de lucht in gevlogen worden. Die kant van de elleboog gebruiken we ook om sneller ergens te komen of iets sneller gedaan te krijgen en in het slechtste geval 'heeft iemand het achter de ellebogen'.

In het beperkende aspect waar hij nu last van had, kon hij niet meer de elleboog snel en soepel naar achter bewegen.

Hij merkte op dat hij stom was geweest en ik vroeg hem naar zijn werk.
Na een beetje nadenken en voelen kwam de aap uit mouw: 'Hij voelde zich een concurrent worden van zijn beste collega'. Het verbaasde hem zelf dat hij dit zomaar zei!

Sinds een paar maanden gold er een nieuw beleid en dat diende om alle werkprocessen goedkoper, sneller en efficiënter te laten gebeuren en er was een soort bonusregeling ingevoerd.

Nu ineens zag hij dat hij in een soort versnelling terecht was gekomen, die hem het plezier had ontnomen en altijd in een soort haast modus liet terechtkomen. En dus met zijn collega, die in hetzelfde schuitje zat, een soort wedstrijd aan het houden was wie het snelste, beste en efficiëntste was. Ze hadden zelfs al een keer bijna ruzie gehad en dat was in die jaren dat ze samenwerkten niet eerder voorgekomen.

Kleurvoeding voor de flexibele elleboog in detail:

Dit is wat ik bij Karel heb gedaan.

  1. Groen op de pijnlijke zwelling! Groen is de kleur voor uitscheiding en zwellingen nemen hierdoor af.
  2. Via het omgekeerde mens principe heb ik ook in de omgeving van de knie gezocht naar  pijnpunten en deze behandeld met infrarood en rood.
  3. De zone van de vreugde met oranje. Deze zone ligt aan de binnenkant van de pols. De meridianen die aan de binnenkant van de pols lopen, hebben ook hun uitwerking op de elleboog en zijn in dit geval ook bedoeld om de vreugde in het werk terug te brengen en niet meer zo bezig te zijn met haast en competitie.
  4. Als huiswerk een oefening in ademhalen. Elke keer dat Karel weer voelt dat hij sneller moet dan hij zelf wil: drie keer diep in- en uitademen. Als ontspannen monteur die geniet van wat hij doet, blijft hij langer gezond en krijgt hij minder ongelukken.
  5. Als suggestie: een biertje gaan drinken met zijn collega en kijken of ze gezamenlijk tot een creatieve oplossing kunnen komen ipv elkaars concurrenten worden.
  6. Zijn vrouw had al de Wilde-kruidenolie Relax. Voor Karel gaf ik als huiswerk mee om de zone aan de binnenkant van de knie er mee in te smeren. Dit is de zone van de inspiratie èn de zone van de elleboog, via het omgekeerde mens principe. Hiermee krijgt hij ideeën om op een nieuwe manier zijn werk vorm te gaan geven.

Het was voor Karel een wonder: het inzicht dat hij veel meer last had van zijn werksituatie dan hij besefte en dat zijn elleboog hem daarop 'gewezen' had.

In de workshops en cursussen leer je de basiskennis van behandelingen met licht en kleur. Ook over het ontstoren van littekens.

Heb je vragen over welke workshop of cursus geschikt is voor jou? Neem contact op!

©2019 Praveeta Timmerman - Instituut voor Kleurenpunctuur

Datum publicatie:. 28 mei 2019

Ellebogen flexibeler met kleur en licht