Praveeta Timmerman
3D cover Gratis eBook Slapend fit + slaaptips
GRATIS 16 Slaaptips

Leer hoe lichttherapie
jou kan helpen aan
een betere nachtrust.

klik hier

English nederlands

Opleiding Kleurentherapie voor Therapeuten

OPLEIDING tot KLEURENPUNCTURIST

Download hier de volledige studiegids 2018

Verrijk je behandelrepertoire Kleurentherapie, lichttherapie, opleiding
Wil je als therapeut of beroepsbeoefenaar in de complementaire gezondheidszorg
- Meer cliënten bereiken en breder inzetbaar zijn bij het behandelen van veel voorkomende klachten?
- Zoek je een praktische en gedegen opleiding waarbij de gezondheid van de mens in zijn geheel centraal staat
- Wil je aan de slag met een effectieve behandelmethode?
Dan is de opleiding Kleurenpunctuur (licht- en kleurentherapie volgens Peter Mandel) de aangewezen opleiding voor je.

Optimale mix van oude wijsheid en moderne wetenschap
Deze opleiding Kleurenpunctuur ligt op het snijvlak van oude wijsheid en moderne wetenschap en sluit perfect aan bij de hedendaagse belangstelling voor gezondheid van lichaam en geest. Kleurenpunctuur is uitstekend te combineren met andere therapievormen en voor alle cliënten, ook kinderen, geschikt.

Bereik meer cliënten
Met deze vorm van kleur- en lichttherapie kun je je behandelrepertoire aanzienlijk uitbreiden waardoor je meer cliënten kunt helpen. Kleurenpunctuur is een behandelmethode en tegelijkertijd komt de achtergrond van de klachten 'aan het licht'. Lichamelijke klachten zijn immers altijd een uiting van een verstoord lichamelijk en/of geestelijk evenwicht. Er is dan ook ruim aandacht voor de drie levensniveaus lichaam, ziel en geest en de invloed ervan op ziekteontwikkeling. Natuurlijk leer je ook een behandelplan opstellen. De opleiding leidt op tot therapeut in de natuurlijke gezondheidszorg en is een boeiende vorm van persoonlijke ontwikkeling. Inclusief workshops over het succesvol integreren van kleurentherapie in je eigen praktijk.

Uniek in Nederland
Het Instituut voor Kleurenpunctuur is in Nederland het enige geaccrediteerde opleidingsinstituut voor Opleidingen en cursussen Kleurenpunctuur, onder auspiciën van het Internationale Mandel Instituut. De totale opleiding duurt twee jaar (in totaal twaalf weekendseminars) en vindt plaats bij Instituut voor Kleurenpunctuur in Amsterdam. De opleiding is verdeeld in twee delen: Basis (eerste) jaar en Vervolg (tweede) jaar.

Voor wie
De praktische opleiding Kleurenpunctuur voor therapeuten is speciaal ontwikkeld voor therapeuten zoals acupuncturisten, voetreflexzonetherapeuten en natuurgeneeskundigen. Ook als je psycholoog, trainer, coach of therapeut in de complementaire gezondheidszorg bent.

INHOUD OPLEIDING
De opleiding is zorgvuldig opgebouwd, zodat je een gedegen theoretische onderbouwing krijgt van de verschillende analyse- en behandelingsmethoden. Er is veel aandacht voor het maken van de juiste analyse van de klachten en het opstellen en aanpassen van een effectief behandelplan. Ook oefen je met verschillende soorten lichtsets zodat je die in je eigen praktijk kunt toepassen.

Kortom, je leert stap voor stap de beginselen van de helende werking van licht en kleur volgens de methode van Peter Mandel, de grondlegger van de kleurenpunctuur.

De opleiding valt uiteen in 2 delen. Elk deel bestaat uit zes modules (meestal weekendseminars) van elk twee dagen. De modules kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. Het doel is steeds, dat je direct zo praktisch en intensief mogelijk kunt werken.

Voor iedere module ontvang je een Nederlandstalige syllabus, die duidelijke afbeeldingen bevat van de punten en zones die je kunt behandelen. Elke module bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Steeds wordt een relevante casus besproken en leer je om de emotionele achtergronden van fysieke klachten van cliënten in kaart te brengen en te behandelen. Er wordt gelet op ontwikkeling en verloop van therapieplannen of zelfs de aanpassing ervan als de praktijk of reactie op voorgaande therapie dat noodzakelijk maakt.
Je oefent tijdens het weekend de lesstof met de andere cursisten. Uit deze samenwerking zul je veel steun putten en het zal zeker nieuwe inspiratie opleveren voor je eigen praktijk.

Kirlianfoto’s
Tijdens de opleiding wordt er driemaal een kirlianfoto van je gemaakt. Zo kun je je eigen proces op de voet volgen en zelf ervaren wat kleurentherapie met je doet.

Deel 1 - Basisjaar
  Module 1. Introductie seminar Kleurenpunctuur voor therapeuten
  Module 2. Basispatroon hormonale, endocriene systeem
  Module 3. Ontgiften en versterken immuunsysteem
  Module 4. Kleurenpunctuur bij ernstige ziektes en ziekteontwikkeling
  Module 5. De vijf functiecirkels (vijf elementenleer)
  Module 6. Conflictoplossingen met kleur en licht, deel 1

Deel ll - Vervolgjaar
  Module 7. De vier ziekteprincipes: vuur, aarde, lucht en water
  Module 8. Conflictoplossingen met kleur en licht, deel 2
  Module 9. Het element Vuur: analyse, pathologie en therapie: o.a. migraine, hartklachten, lever/galblaasaandoeningen
  Module 10. Het element Aarde: analyse, pathologie en therapie: o.a. spijsvertering, maagklachten, diabetes, reuma en gewrichtsklachten.
  Module 11. Het element Lucht: analyse, pathologie en therapie: o.a. aandoeningen van longen, nieren, blaas, oorklachten.
  Module 12. Het element Water: analyse, pathologie en therapie: o.a. uitbreiding hormonaal-neurovegetatieve klachten, maagklachten, menopauze.

Download hier de studiegids 2018

MODULES NADER BEKEKEN

De opleiding Kleurenpunctuur voor Therapeuten start altijd met module 1. Samen met de modules 2 t/m 6 vormt dit deel I of Basisjaar. De modules 7 t/m 12 vormen samen deel II, het Vervolg.

Praktijkondersteuning
Gedurende de opleiding is het mogelijk losse 1-daagse workshops te volgen. Deze workshops zijn optioneel en ondersteunen je bij het opbouwen van je therapiepraktijk.

Onderwerpen zijn:

 • Het belang van supervisie en intervisie en hoe je daar het meest uithaalt.
 • Hoe communiceer je met cliënten en hoe vermijd je de valkuilen?
 • ‘Naar het hart van de materie’ door Tarika Glubin: hoe blijf je zelf ontspannen en creëer je een helende atmosfeer
 • Praktische zaken bij het opzetten van een praktijk: wetskennis, praktijkvoering en boekhouding.
  De data van deze workshops worden in overleg met de deelnemers bepaald.

Examentraining.
Voor geïnteresseerden is het mogelijk een examentraining te volgen.
Onderwerpen zijn:

 • De drie basispatronen: het endocriene, toxische en degeneratieve basispatroon
 • Temperamenten en functiecirkels in het gezicht
 • Hiërarchie van de esogetische therapieën: celbewustzijn - lichaamstherapieën
 • Hiërarchie van de esogetische therapieën: dieptebewustzijn - therapieën op zielniveau
 • Hiërarchie van de esogetische therapieën: geestbewustzijn - therapieën op geestelijk niveau
 • Verschillende casussen
 • Praktische oefeningen

Tussen de seminars zit 4 tot 6 weken, waarin je je richt op zelfstudie, intervisie, het geven van behandelingen aan (potentiële) cliënten en oefenen op medestudenten.

TOELATINGSEISEN BEROEPSOPLEIDING VOOR THERAPEUTEN
Voor toelating tot de opleiding gelden de volgende voorwaarden:

 • Therapeutische houding
 • Natuurgeneeskundig inzicht
 • HBO werk- en denkniveau.

Wil je het examen van de opleiding afleggen, dan dien je te beschikken over

 • een diploma afgeronde medische of natuurgeneeskundige opleiding op HBO-niveau
 • Deze MKB opleiding moet CPION, FONG of SNRO geaccrediteerd te zijn.

In principe komen acupuncturisten, natuurgeneeskundige therapeuten en beroepsbeoefenaren in de complementaire gezondheidszorg in aanmerking, alsmede coaches en psychologen.

Heb je vragen over bovenstaande eisen, maak dan gerust een afspraak voor een intakegesprek.

EXAMEN
Onderdelen van het eindexamen

Het eindexamen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a) Een afstudeerscriptie. Een schriftelijk verslag van vijf cliënt casussen die minimaal vijf maal zijn behandeld. Hierin beschrijft de student wat tijdens de opleiding is geleerd, en waarin aan de hand van een anamnese een zelfstandige visieontwikkeling op het onderwerp wordt gepresenteerd. De student beschrijft het therapeutische traject, verloop van de behandelingen, de reacties van de cliënt, aanpassing van de behandelingen indien de reacties van de cliënt hier om vragen. Hierdoor geeft student blijk van zelfreflectie op de opgedane lesstof, zowel de theorie als de praktijk. Minimaal twee docenten/ supervisors beoordelen de scriptie.
 • b) Schriftelijk examen
 • c) Mondeling/praktijkexamen

Indien je het examen niet haalt is een herexamen mogelijk. De kosten zijn afhankelijk van het soort examen dat moet worden overgedaan (schriftelijk of mondeling).

Diploma
Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd bij Instituut voor Kleurenpunctuur ontvangt de afgestudeerde een diploma van het Internationaal Mandel Instituut. De student kan zich dan ‘Kleurenpuncturist volgens de methode Peter Mandel’ noemen.
Het diploma is internationaal geldig.

Certificaat
Na afloop van de volledige cursus ontvangt de student een certificaat van deelname van het Instituut voor Kleurenpunctuur, mits minimaal 80% van de lesuren zijn bijgewoond.

Download de studiegids 2018 met het volledige lesprogramma (PDF)

Aanmelden


KOSTEN
(NB: alle genoemde bedragen zijn vrij van btw, tenzij anders vermeld)

De volledige Opleiding Kleurentherapie voor Therapeuten duurt 2 jaar en bestaat uit een introductiemodule, 5 modules voor het basisjaar en 6 modules voor het vervolgjaar.

Volledige opleiding
In de kosten voor de volledige opleiding is het volgende inbegrepen:

 • intakegesprek,
 • 12 werkboeken
 • 3 kirlianfoto’s
 • 12 modules van 2 dagen, inclusief koffie/thee/fruit
 • individuele begeleiding tussen en tijdens de workshops.

Bij inschrijving vooraf bedragen de kosten hiervoor € 2.940,00

Deelopleiding en losse modules
Indien voor gedeeltelijke inschrijving wordt gekozen is de tariefopbouw als volgt:

 • 6 modules Basisjaar € 1.570,00
 • 6 modules Vervolgjaar € 1.590,00
 • Introductiemodule € 245,00
 • Losse modules 2 t/m 12 € 275,00

Optionele kosten
In aanvulling op de Opleiding zijn er aanvullende mogelijkheden, afhankelijk van de keuze van de student.

 • Losse 1-daagse workshops om je te ondersteunen bij het opbouwen van je therapiepraktijk, per workshop, optioneel € 115,00
 • 2- daagse examen training: module 'Voorbereiding voor het examen', € 265,00
 • Examen, optioneel € 260,00
 • Supervisie*, per uur € 70,00
 • Lichtset, vanaf € 265,00
  *optioneel en indien nodig.

Betaling in termijnen
Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Het bedrag per module dient elke keer minimaal twee weken voor aanvang van elk seminar zijn voldaan.

Garantie
Iedere deelnemer aan de Opleiding Kleurentherapie voor Therapeuten volgt de Introductiemodule ‘Inleiding in de Kleurenpunctuur volgens Peter Mandel’. Indien aan het eind van deze module wordt aangegeven dat je niet de volledige opleiding wilt volgen, dan ontvang je het volledige bedrag terug, met uitzondering van de kosten van de introductiemodule (€ 245).

DATA OPLEIDING 2016/2017/2018
Tweede jaar: Vervolg
2018
Module 10 za/zo 20/21 jan
Module 11 za/zo 17/18 maart
Module 12 za/zo 5/6 mei

PARALLEL OPLEIDING 2016/2017/2018 op donderdagen van 11.00 -18.30 uur.
Het tweede jaar van de opleiding (Vervolg) bestaat ook uit zes seminars van elk twee donderdagen:
2018
Module 10 18 januari en 15 februari
Module 11 15 maart en 12 april
Module 12 3 mei en 7 juni

DATA OPLEIDING 2017/2018/2019
Eerste jaar Basis
2018
Module 4 za/zo 24 en 25 februari
Module 5 za/zo 21/22 april
Module 6 za/zo 16/17 juni

Tweede jaar Vervolg
Module 7 za/zo 1 en 2 sept 2018
Module 8 za/zo 27/28 oktober
Module 9 za/zo 8/9 december
2019
Module 10 za/zo 26/27 januari
Module 11 za/zo 16/17 maart
Module 12 za/zo 11/12 mei


DATA OPLEIDING 2018/2019/2020
Eerste jaar Basis
Module 1 za/zo 15 en 16 september 2018
Module 2 za/zo 17 en 18 november 2018
2019
Module 3 za/zo 19 en 20 januari 2019
Module 4 za/zo 2 en 3 maart 2019
Module 5 za/zo 13 en 14 april 2019
Module 6 za/zo 15 en 16 juni 2019

Tweede jaar Vervolg
Module 7 za/zo 31 augustus en 1 september 2019
Module 8 za/zo 19 en 20 oktober 2019
Module 9 za/zo 14 en 15 december 2019
2020
Module 10 za/zo 1 en 2 februari 2020
Module 11 za/zo 21 en 22 maart 2020
Module 12 za/zo 16 en 17 mei 2020

STUDIEBELASTING
De studiebelasting per module
(1 t/m 12) bedraagt DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
Module Examentraining 'Samenvatting Kleurenpunctuur': DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
Opleiding Kleurenpunctuur voor Therapeuten: DCU 232, SBU 2100, ECTS 75.0
Dit is inclusief de examentraining, casusbesprekingen, overstijgende activiteiten als het volgen van webinars over licht en kleur, maken van specifieke opdrachten en verslaggeving van oefentherapiesessies, zelfstudie, literatuurstudie en de afstudeerscriptie. De gemiddelde studiebelasting per week bedraagt 25 uur per week.

ACCREDITATIE
Het Instituut voor Kleurenpunctuur is een door CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) erkend opleidingsinstituut. Hierdoor zijn de opleidingen, cursussen en workshops vrijgesteld van btw.

De opleiding, cursussen en workshops zijn als na-/bijscholing geaccrediteerd door de landelijke, onafhankelijke stichting KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Dit betekent dat je als gezondheidsprofessional in aanmerking komt voor studiepunten van je beroepsvereniging. Op dit moment is de erkenning geregeld door de beroepsverenigingen VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze), BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument) en LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen), NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten).
KTNO werkt er hard aan om ook de accreditaties te regelen voor andere beroepsverenigingen. Je kunt altijd je beroepsvereniging vragen de workshop te accrediteren.

De opleidingen, cursussen en workshops worden gegeven onder licentie van het Internationales Mandel Institut in Bruchsal, Duitsland.

Zie hier voor meer informatie.

'Introductie module Basisseminar Kleurenpunctuur' is een mooie gelegenheid om kennis te maken met wat licht- en kleurentherapie voor jou kan betekenen. Na deze twee dagen kun je alsnog beslissen of je de volledige opleiding of losse onderdelen ervan wilt doen. Een risicoloze en slimme investering dus!

Data: zaterdag/zondag 15/16 september 2018
Voor wie: acupuncturisten, natuurgeneeskundige therapeuten en beroepsbeoefenaren in de (complementaire) gezondheidszorg. Ook zeer geschikt voor coaches en psychologen.
Kosten: 245

De andere modules zijn ook los te volgen, mits je het Basisseminar of een andere workshop of cursus eerst hebt gedaan.

Alle bedragen zijn in euro's.

Aanmelden


Zodra wij je inschrijving hebben ontvangen, nemen we contact met je op voor het intakegesprek.

Hier staan de Algemene voorwaarden


Aanmelden

Actueel

apr 13, 2017
Categorie: nl
Ingezonden door: admin

Donderdag 8 februari 2018
Slapend fit met kleur, klank en kruidenolie
Leren lekker te slapen volgens de Methode Mandel

Aanmelden

jan 16, 2018
Categorie: nl
Ingezonden door: praveeta

Zaterdag/zondag 24/25 februari
Ernstige ziektes en ziekteontwikkeling

Aanmelden

jan 16, 2018
Categorie: nl
Ingezonden door: admin

Voor voetreflextherapeuten cursus
Lichttherapie op de Voet
vr/za 23/24 maart en 25/16 mei

Aanmelden

dec 2, 2017
Categorie: nl
Ingezonden door: praveeta

Maandag 29 januari 2018 VOL
Nieuwe datum: maandag 26 maart 2018
Verborgen kracht van licht en kleur

Aanmelden

Bestel

Slapend FitDe verborgen kracht van licht en kleur